actueel

 

 

Nieuwsbericht


nieuwsbrief jan 2022

Geplaatst op 23-01-2022  -  Categorie: Algemeen

logogroot-full-2-kopie

 

Beste leden,

 

In deze nieuwsbrief leest u over de nieuwe planning zelfwerkzaamheid. Daarnaast vraagt de secretaris uw aandacht voor het indienen van verzoeken/ vragen door leden aan diverse functionarissen.

 

Van de commissie zelfwerkzaamheid

 

Ter ondersteuning van de activiteiten van vooral het havenbeheer en clubhuisactiviteiten kan het bestuur gebruik maken van een zelfwerkzaamheidregeling voor leden van de vereniging die een ligplaats in het water of op het droge in de haven hebben.

Leden worden een aantal keren per jaar opgeroepen waarbij het aantal keren wordt bepaald door een vast werkrooster.

Het werkrooster is gebaseerd op de havenindeling.

Te weten: per steiger met een vast terugkerende groep.

De droge winterstallers worden los opgeroepen om deel te nemen aan de zelfwerkzaamheid, dit wordt per e-mail naar de betrokkenen gemaild wanneer zij verwacht worden. Meestal geschiedt dit in januari, doch uiterlijk in februari.

Heeft u de leeftijd van 70 jaar bereikt, dan bent u vrijgesteld van de plicht tot deelname aan zelfwerkzaamheid. Wilt u ondanks uw leeftijd toch uw steentje bijdragen, dan bent u van harte welkom.

Ook leden die een actieve taak invullen van vrijwilliger zijn vrijgesteld van zelfwerkzaamheid, uiteraard alleen voor het jaar dat zij werkzaam zijn voor de vereniging.

 

De opzet is vrij eenvoudig:

 

De houder van de ligplaats is oproepbaar

 

 

Het werkrooster kunt u downloaden door in te loggen op de site van de watersportvereniging (mijn captain).

Vervolgens klikt u op het kopje ‘vereniging’ en onderaan de uitleg ziet u de blauwe knop voor de download. Als u uw inloggegevens kwijt bent, dan kunt u nieuwe aanvragen.

 

In het gedownloade bestand zoekt u uw boxnummer, daarachter ziet u de datum waarop u verwacht wordt voor de zelfwerkzaamheid. Valt uw beurt op een zaterdag, dan wordt er geklust tussen 9:00 tot 12:00 . Valt uw beurt op dinsdag, dan wordt er tussen 19:00 en 22:00 geklust.

 

De regeling voor het niet komen opdagen voor een ‘werkbeurt’ blijft, tot de ALV, zoals hij was. Op de ALV zal er een nieuw voorstel komen, waar de leden zich over kunnen uitspreken.

 

Noteert u alvast alle data in uw agenda, want u wordt niet meer per e-mail uitgenodigd voor de zelfwerkzaamheid (met uitzondering van de droge winterstallers).

U kunt de lijst ook steeds raadplegen op mijn-captain àverenigingà zelfwerkzaamheid.

 

Alleen met de medewerking van alle leden kunnen we de kosten en daarmee de liggelden zo laag mogelijk houden.

 

Met vriendelijke groet,

namens de coördinator zelfwerkzaamheid,

de secretaris

 

 

Het indienen van verzoeken/ vragen door leden aan diverse functionarissen

 

Het gebeurt regelmatig dat er verzoeken/ vragen bij de 'verkeerde' funktionarissen terechtkomen en dan kan het zomaar gebeuren dat een gekregen toezegging tot niets leidt.

 

Het beëindigen van de boxhuur, het opzeggen van het lidmaatschap, het aanvragen/ opzeggen van een elektrapaal/ trailerplaats/ 2e ligplaats kan allemaal digitaal door het indienen van een formulier op de website.

Alle andere verzoeken/ vragen kunt u per e-mail stellen aan siraterces.[antispam].@wvleidschendam.nl . Hij stuurt het verzoek door naar de juiste functionaris.

Gaat het om zaken die direct aandacht behoeven, dan zet u 'spoed' in het balkje 'onderwerp'.

 

Dank u wel voor de medewerking

 

de secretaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bezoekadres

Watersportvereniging Leidschendam e.o. 

Rietpolderweg 12

2266 BM Leidschendam

Nederland

Locatie