privacybeleid

 

 

Privacybeleid WV Leidschendam & Omstreken


Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die WV Leidschendam & Omstreken verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van WV Leidschendam & Omstreken, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan WV Leidschendam & Omstreken verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
WV Leidschendam & Omstreken, Rietpolderweg 12, 071-5611989, KVK: 40408357]
De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via eitartsinimdareehebnedel.[antispam].@wvleidschendam.nl of 071-5611989.

 

2. Welke gegevens verwerkt WV Leidschendam & omstreken en voor welk doel

2.1       In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bijvoorbeeld social media accounts 
2.2       WV Leidschendam & Omstreken verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  
a)         uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het            lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e   instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen         van de van u verkregen informatie, 
b)         uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van    uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van WV Leidschendam & Omstreken,
c)         uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bv van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3       Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst          gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met WV Leidschendam &Omstreken en u te informeren over de ontwikkelingen van WV Leidschendam & Omstreken.  

E-mail berichtgeving (opt-out):

WV Leidschendam & Omstreken gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van WV Leidschendam & Omstreken. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen

WV Leidschendam & Omstreken verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschappen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft WV Leidschendam & Omstreken passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt WV Leidschendam & Omstreken gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten

5.1     Via de ledenadministratie van WV Leidschendam & Omstreken kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. WV Leidschendam & Omstreken zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien u klachten hebt over de wijze waarop WV Leidschendam & Omstreken uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris ledenbeheeradministratie.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie eitartsinimdareehebnedel.[antispam].@wvleidschendam.nl.

 

6. Wijzigingen 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Aangesloten bij

Verbond Nederlandse Motorbootsport

VNM

Bezoekadres

Watersportvereniging Leidschendam e.o. 

Rietpolderweg 12

2266 BM Leidschendam

Nederland

Locatie