Lid worden

 

 

Lidmaatschap


Nieuwe leden zijn uiteraard altijd van harte welkom bij onze mooie vereniging. Als u lid wordt bij Watersportvereniging Leidschendam & omstreken is het daarbij ook mogelijk om een ligplaats aan te vragen. 

Wel moeten we  vermelden dat we een ledenstop hebben voor boten t/m 8.50 meter oftewel de sloepen, de toeloop van sloepen heeft dusdanige vormen aangenomen dat de wachttijd voor deze maat boot kan oplopen tot 4 á 5 jaar.

Lidmaatschap

Als lid van Watersportvereniging Leidschendam & omstreken kunt een vaste ligplaats aanvragen in de jachthaven of (tegen betaling) gebruik maken van de natte of droge winterstalling. Kosten voor het lidmaatschap bedragen éénmalig inschrijfgeld van € 200,00 en de jaarlijkse contributie van € 70,00. Dit is ook van toepassing wanneer u gebruikt wilt maken van een stalling.

Ligplaatsen

De vereniging beheert in haar jachthaven ruim 300 ligplaatsen van verschillende formaten waar u uw boot kunt leggen. Daarnaast is het 's winters mogelijk een beperkt aantal boten voor onderhoudswerkzaamheden op de kant te brengen, de droge stalling, dan wel in die periode in de verenigingshaven 'nat' te stallen. De huurperiode van een ligplaats loopt 1 april tot 31 maart daaropvolgend. De kosten voor de beginperiode worden berekend naar het nog niet verstreken deel hiervan.

Wachtlijst

De vereniging hanteert voor ligplaatsen een wachtlijst. Zodra u in de wachtlijst bent opgenomen begint het wachten. In volgorde van ontvangst van de aanvraag zullen gegadigden een aanbod krijgen zodra een "passende" plaats beschikbaar is. Wij doen ons best om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en ligplaatsen aan te bieden die passend zijn bij de afmetingen van de boten. Een gevolg daarvan is wel dat de eigenaren van boten met bepaalde afmetingen sneller aan bod komen dan anderen.
Degenen die al een ligplaats hebben en deze in willen ruilen voor een andere genieten voorrang bij de toewijzing. 

Als u een in onze ogen passend aanbod van een ligplaats krijgt, kunt u deze weigeren zonder dat dit direct van invloed is op uw plaats op de wachtlijst. Na drie weigeringen wordt u echter wel van de wachtlijst gehaald.
Indien u de ligplaats accepteert, ontvangt u een factuur voor de kosten. Pas als het liggeld is ontvangen heeft u daadwerkelijk recht op de ligplaats. Indien het liggeld niet binnen veertien dagen is ontvangen gaat de ligplaats naar een volgende gegadigde. 

Let op:
U wordt pas aspirant-lid wanneer uw boot in de haven ligt en dus niet vanaf het moment dat u lid bent geworden. Daarnaast kan het bestuur, na toewijzing van een ligplaats, een schip met achterstallig onderhoud toch in de haven weigeren. 

Zelfwerkzaamheid

Als ligplaatshouder geniet u van de vele voordelen die onze jachthaven te bieden heeft, maar er is natuurlijk ook een aantal verplichtingen. Om de ligplaatsen betaalbaar te houden hanteren wij een systeem van zelfwerkzaamheid. Iedereen met een ligplaats, winterstalling of trailerstalling wordt met een zekere regelmaat (minimaal 2 x per jaar) opgeroepen om een dagdeel werkzaamheden voor onderhoud aan de jachthaven te verrichten. Samen zorgen wij voor een mooie haven en een gezellige vereniging. 

 

Naar inschrijfformulier

Aangesloten bij

Verbond Nederlandse Motorbootsport

VNM

Bezoekadres

Watersportvereniging Leidschendam e.o. 

Rietpolderweg 12

2266 BM Leidschendam

Nederland

Locatie