actueel

 

 

Nieuwsbericht


In gesprek met Bart Carpentier

Geplaatst op 27-05-2019  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Doutsen Ebbendorf

Bart Carpentier

Als heel jong mannetje had Bart Carpentier Alting, directeur Vlietland BV,  besloten ‘eigen baas’ te worden.  In 1983 kreeg hij de kans om de rechten voor de commerciële ontwikkeling en exploitatie van Vlietland van Volker Stevin te kopen. Het was een zandwinning van circa 300 hectare met vooral veel water en modder.
In 1984 ging Bart met zijn plan, om van Vlietland een groots recreatiegebied te maken, naar Gedupeerde Staten van de provincie. Samen met ambtenaren ontwikkelde hij de plannen verder voor dag- en verblijfsrecreatie, zoals recreatiewoningen, een golfbaan(inmiddels  van de ‘baan’), indoor-  en horecafaciliteiten. En als dagrecreatiemogelijkheden zoals stranden, fiets- en wandelpaden en veel natuur. Inmiddels zijn er meer dan zeventien exploitaties gerealiseerd o.a. een camping, jachthavens, waaronder onze haven, horeca en een zeilschool.

Zo’n 36 jaar geleden timmerde Bart samen met wat vrienden het eerste horecapaviljoen van een oude strandtent zelf in elkaar, liet een jachthaven graven en zette een zeilschool op. Alles zelf doen werd wel een beetje veel, vandaar dat hij het verpachtte om zijn energie te richten op het ontwikkelen van Vlietland met als doel dat het gebied zich economisch kan bedruipen zodat het onderhouden kan worden, het voor meer doelgroepen interessant is en het recreatieseizoen zich verlengt. Met andere woorden dat het niet alleen in het zomerseizoen veel bezoekers trekt.
De plannen voor de verblijfsrecreatie, 102 recreatiewoningen en 120 recreatieappartementen, te bouwen op vijf eilanden met veel groen, doorlopen nog steeds een lang en moeizaam traject.
Maar daar zit nu wel schot in volgens Bart.

Want om het functioneren van natuur- en recreatiegebied Vlietland mogelijk te maken moet er nu snel begonnen worden met de aanleg van geluidwerende voorzieningen langs de A4. Daar zijn jaren over heen gegaan om in 2020 eindelijk de geplande aarden wallen in het noordoosten van Vlietland klaar te hebben. Het gaat om wallen bij het geplande kruispunt van de A4 met de nieuwe Rijnlandroute en land de A4 tussen de Vinke- en Bakkersloot. Dat is het gebied tussen het strand  en Het Klimeiland. Het scherm moet dan langs de rest van Vlietland en de vogelplas Starrevaart komen.

Wat er van het water-  en moddergebied in 36 jaar geworden is na veel inspanning geeft veel voldoening waar veel mensen plezier aan hebben, aldus  Bart. Het gebied met drie meren en aangrenzend groen is in totaal 3 kilometer lang en één kilometer breed en bestaat uit drie delen, van recreatiegebruik is een overgangsgebied naar extensieve natuur en een vogelplas. Er bleken in het gebied geen zeldzame planten en dieren te zijn, maar onderzoek wees uit dat uitvoering van de plannen de natuurwaarden juist verhoogt. Hierbij moet gedacht worden aan de realisatie van natuurvriendelijke oevers en het verbeteren van de bodem voor toename van dier- en plantsoorten.
Maar de bomenkap vorig jaar van duizenden bomen en struiken, voor verlegging van gasbuizen waardoor de Rijksweg A4 hinderlijk zicht- en hoorbaar is geworden, was weer een tegenvaller en teleurstelling. Daar dit, bleek later, niet noodzakelijk was. Evenals de 334 Essen, die volgens het Staatsbosbeheer gekapt werden omdat er Essentakziekte geconstateerd was, konden volgens een deskundige (ingehuurd door Bart) bespaard blijven.
De eis van Bart aan Staatsbosbeheer dat er minimaal 900 bomen en struiken moeten worden teruggeplaatst  worden na weer soebatten ingewilligd. Maar dat duurt dan wel jaren voordat de nieuwe inplant weer de bomen en struiken zijn van voor de kap.

Het blijft strijden voor Bart om zijn droom waar te maken, maar hij weet waar hij het voor doet en met veel plezier als ‘eigen baas’.


Bezoekadres

Watersportvereniging Leidschendam e.o. 

Rietpolderweg 12

2266 BM Leidschendam

Nederland

Locatie