actueel

 

 

Nieuwsbericht


toiletwater lozen op oppervlaktewater

Geplaatst op 17-12-2021  -  Categorie: Algemeen

 

logogroot-full-2-kopie

 

Beste leden,

 

Het onderstaande bericht (bron: watersporttv-online d.d.16-12-2021) wil ik met u delen:

 

Verzegelingsplicht toiletwaterkraan uitgesteld tot januari 2023

Onduidelijkheid over overgangstermijn

 

DEN HAAG - Booteigenaren met een vuilwaterinstallatie aan boord hoeven de kraan waarmee toiletwater direct in het oppervlakte geloosd kan worden sowieso komend seizoen nog niet te verzegelen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de besluitvorming rondom de verzegelingsplicht uitgesteld naar januari 2023. Er is daarnaast een overgangstermijn bepaald, maar hoe lang die termijn is, is nog onduidelijk.

Afgelopen zomer maakte het ministerie het mogelijk te reageren op de wijziging Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) betreffende de verzegeling van de afvoer van het toilet naar het oppervlaktewater. Ruim 4000 mensen deden dat. Op dit moment werkt het ministerie aan een reactie waaruit zal blijken of de regeling aangepast wordt.

’’Het is goed nieuws dat de verzegelingsplicht is uitgesteld en dat een overgangstermijn ook een zekerheid is. Het Watersportverbond zal blijven pleiten dat termijn minimaal vijf jaar wordt. Die vijf jaar zijn onmiskenbaar nodig om de voorzieningen op de wal, zoals voldoende uitpompstations in havens en langs de vaarweg, te kunnen realiseren. Daarnaast hebben watersporters die tijd nodig om hun boot gereed te maken met een alternatief. Het voornaamste probleem is dat het alternatief, bijvoorbeeld een zuiveringsinstallatie, nog niet op de markt verkrijgbaar is,’’ aldus het Watersportverbond dat met een aantal organisaties waaronder de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club (KNMC), de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers en het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM) een klankgroep vormt dat het Ministerie probeert te adviseren.

Om tafel

’’Het moet nog blijken of het ministerie de voorstellen van de klankgroep over hoe een verzegeling haalbaar en betaalbaar uitgevoerd kan worden, overneemt. Wij verwachten hier begin 2022 meer inzicht in te hebben. In februari zitten we weer met het ministerie aan tafel. Het Watersportverbond is voor toegankelijk, schoon en veilig vaarwater. We zien dat verzegeling mogelijk een oplossing kan zijn voor het probleem maar we moeten wel voldoende tijd hebben om de randvoorwaarden aan de wal en aan boord op orde te maken en betaalbaar te laten zijn. We pleiten er bij het ministerie dan ook voor om subsidie/stimuleringsmaatregelen aan te bieden om de door hen gestelde doelstelling en tijdspaden te kunnen halen. Hierbij vragen we ook aandacht voor de benadering op binnen- en buitenwateren en de verhouding tot het buitenland. Aldus het Watersportverbond.

 

Sinds 2009 mogen booteigenaren geen toiletwater meer lozen op het oppervlaktewater. Handhaving is lastig en daarom is in 2019 in de Tweede Kamer een motie aangenomen om de afvoerkraan van de spoeltoiletten te verzegelen.


Bezoekadres

Watersportvereniging Leidschendam e.o. 

Rietpolderweg 12

2266 BM Leidschendam

Nederland

Locatie