actueel

 

 

Nieuwsbericht


Maatregelen vuilwatertank/ toilet aan boord

Geplaatst op 14-07-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Cok van der Meij

 

logo-zonderachtergrond-menu

Beste leden,

 

Er is regelgeving in de maak door de Rijksoverheid betreffende de vuilwatertank/ toilet van pleziervaartuigen.

Leest u de onderstaande tekst aandachtig en reageer aub.

De secretaris

 

In deze VNM-Nieuwsflits:
Internetconsultatie verzegeling afsluiter tussen de vuilwateropslagtank/toilet van een
pleziervaartuig en de huiddoorvoer.
De internet consultatie door de overheid m.b.t. de wijziging van het BAL (Besluit
Activiteiten Leefomgeving) in verband met verzegeling afsluiter tussen
vuilwateropslagtank/toilet van een pleziervaartuig en de huiddoorvoer is van start
gegaan.
Het is van groot belang dat er zoveel mogelijk reacties op deze concept regelgeving
binnenkomen bij de overheid, omdat op de invoering van de verzegeling op korte
termijn (gelijk met inwerkingtreding Omgevingswet per 1 juli 2022) nogal wat valt af
te dingen.
Het VNM heeft hierover een duidelijk standpunt ingenomen, maar reacties uit het
veld zijn brood nodig om een kans te maken de verzegeling in werking te laten
treden op een manier en op een tijd die recht doet aan de mogelijkheden van de
pleziervaarvaarder en met name van de pleziervaarder met een kleine beurs.
Voor alle duidelijkheid deze internet consultatie gaat alleen over het in voeren van
een verzegeling van de afsluiter in gesloten stand tussen de
vuilwateropslagtank/toilet van een pleziervaartuig en de huiddoorvoer en dat de
eigenaar van het pleziervaartuig de verzegeling zelf mag aanbrengen.
Dus niet over de uitvoering en/of de verkrijgbaarheid (kosten en waar verkrijgbaar)
van het zegel.
Iedereen wordt dringend verzocht deze VNM-Nieuwsflits door te sturen naar uw
achtyerban, zodat zoveel mogelijk reacties naar de overheid gaan.
Uiteraard kan iedereen zelf een reactie schrijven eventueel met een begeleidend
document waarin men dieper kan ingaan op de deze materie. Wellicht is het voor
veel mensen makkelijker om het standpunt van het VNM over te nemen en dat via
kopiëren en plakken naar de overheid te sturen.
Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan
uw reactie.

http://www.internetconsultatie.nl/wijziging bal verzegeling toiletwater pleziervaart

Standpunt van het VNM inzake de verzegeling van de afsluiter in gesloten stand
tussen de vuilwateropslagtank/toilet van een pleziervaartuig en de
huiddoorvoer:


Geachte heer/mevrouw,


De onderstaande reactie mag openbaar zijn. Ik sluit mij aan bij het standpunt van het
Verbond Nederlandse Motorbootsport (bij het VNM zijn 106 watersportverenigingen
in Nederland aangesloten) inzake de verzegeling van de afsluiter in gesloten stand
tussen de vuilwateropslagtank/toilet van een pleziervaartuig en de huiddoorvoer. Het
standpunt van het VNM luidt als volgt:
Het VNM is natuurlijk voorstander van een goede waterkwaliteit en is er zich van
bewust dat vervuild water een gezondheidsrisico oplevert voor zwemmers en andere
watersporters. Verzegeling van de afsluiter in gesloten stand tussen de
vuilwateropslagtank/toilet van een pleziervaartuig en de huiddoorvoer zal de
handhaafbaarheid van het lozingsverbod en de waterkwaliteit nog verder verbeteren.
Maar in de visie van het VNM kan de verzegeling pas worden ingevoerd als de
benodigde infrastructuur is aangelegd, zoals voldoende uitpomp stations in
jachthavens en op openbare aanlegplaatsen zoals winkelsteigers en gemeentehavens
en langs openbaar vaarwater. Dit alles om te voorkomen dat er lange wachtrijen
ontstaan en de acceptatie van de regel wordt geschonden. Ook moet er voldoende
aanbod zijn van compacte gecertificeerde en betaalbare zuiveringsinstallaties.
Voorafgaand aan de invoering van de verzegeling zal de overheid daar de focus
op moeten richten. Van de pleziervaarder met een veelal beperkte
vuilwateropslagtank kan moeilijk worden verwacht dat met een volle tank wordt
doorgevaren naar een uitpompstation dat soms meer dan 50 km verderop gelegen is.
Daar aangekomen is het nog maar de vraag of het pompstation in bedrijf is en of de
passant met een volle tank wordt toegelaten om zijn tank leeg te pompen zonder dat
er een financiële vergoeding wordt gevraagd (zie Activiteitenbesluit milieubeheer
artikel 3.26i lid 4). Dat is een gezondheidsrisico voor de pleziervaarder.


Met vriendelijke groet,


Op de site van de internet consultatie ziet u de blauwe knop met de tekst “Geeft uw
reactie op deze consultatie” Klik op deze knop selecteer indien gewenst de
bovenstaande tekst. Dan met kopiëren en plakken de geselecteerde tekst in het veld
plakken waar staat “Uw reactie”.
Doe mee reageer uw inbreng is van belang!!!!!!!

Bron: NVM


Bezoekadres

Watersportvereniging Leidschendam e.o. 

Rietpolderweg 12

2266 BM Leidschendam

Nederland

Locatie