actueel

 

 

Nieuwsbericht


2024-aankondiging ALV

Geplaatst op 09-02-2024  -  Categorie: Algemeen

logogroot-full-2-kopie

 

Beste leden,

 

Graag willen wij u uitnodigen voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op vrijdag 22 maart. Deze belangrijke bijeenkomst zal plaatsvinden in het clubhuis om 19:30. Wij verzoeken u vriendelijk deze datum vast in uw agenda te noteren.

 

Tijdens de vergadering zullen diverse onderwerpen worden besproken, waaronder de gebruikelijke jaarlijkse updates en belangrijke beslissingen met betrekking tot onze vereniging. De exacte agenda en bijbehorende stukken zullen spoedig volgen. Houd daarom uw mailbox in de gaten voor verdere informatie.

 

Een vast onderdeel van onze Algemene Ledenvergadering is het benoemen van een of meerdere leden van verdienste. Een lid van verdienste is iemand die zich meer dan gemiddeld heeft ingezet voor het succes en welzijn van onze vereniging. Als u een lid in gedachten heeft dat naar uw mening in aanmerking komt voor deze eer, horen wij graag van u wie u zou kiezen. Wilt u ook in het kort aangeven, waarom u voor dit lid kiest.

 

Belangrijk om te vermelden is dat elke stemgerechtigde slechts één stem mag uitbrengen en dat u niet op uzelf mag stemmen. Uw suggesties en reacties kunt u sturen naar bestuur@wvleidschendam.nl.

Uw input wordt zeer op prijs gesteld en zal serieus worden overwogen bij het selectieproces.

 

Wij hopen van harte op uw aanwezigheid tijdens de Algemene Ledenvergadering en kijken uit naar uw suggesties voor de leden van verdienste.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur


Bezoekadres

Watersportvereniging Leidschendam e.o. 

Rietpolderweg 12

2266 BM Leidschendam

Nederland

Locatie