Mijn Captain

 

Zelfwerkzaamheid


Zelfwerkzaamheid

Als ligplaatshouder geniet u van de vele voordelen die onze jachthaven te bieden heeft, maar er is natuurlijk ook een aantal verplichtingen. Om de ligplaatsen betaalbaar te houden hanteren wij een systeem van zelfwerkzaamheid. Iedereen met een ligplaats, winterstalling of trailerstalling wordt met een zekere regelmaat (minimaal 2 x per jaar) opgeroepen om een dagdeel werkzaamheden voor onderhoud aan de jachthaven te verrichten. Samen zorgen wij voor een mooie haven en een gezellige vereniging. 

Uitleg oproeplijst zelfwerkzaamheid

De oproeplijst voor de zelfwerkzaamheid kunt u downloaden onderaan de pagina. Ook vindt u deze lijst in het informatiebord bij de trap naar het havenkantoor / terras

Op de lijst zijn de volgende gegevens opgenomen:

• Het dagdeel waarvoor de leden worden opgeroepen.

• Een lijst met boxnummers en namen van degenen die worden opgeroepen.

• De eerste 2 oproepen betreft de leden van 70+ die wel worden opgeroepen maar niet verplicht zijn te komen, deze leden hoeven zich ook niet af te melden bij verhindering.

• Vervolgens ziet u 7 oproepen, deze leden zijn verplicht te komen.

Het box nummer is bij de oproep leidend, hier staat b.v.: K24 , TR07, W14004. Dat is ook in het geval dat er mutaties zijn geweest die nog niet in de administratie zijn verwerkt.
Bij een box zonder vermelding van een naam of een verkeerde naam, is de oproep bestemd voor de huidige huurder van de ligplaats. Dit is ook van toepassing indien de huurder van box is gewijzigd.

Bent u verhinderd?

Indien u van mening bent dat u bent vrijgesteld van deelname aan de zelfwerkzaamheid, maar toch op de oproeplijst staat, neem dan contact op.

Bent u verhinderd, dan dient u dit minimaal een week van te voren per e-mail aan te geven. Stuur de e-mail naar: zelfwerkzaamheid@wvleidschendam.nl. Of bel, als het niet anders kan, naar 06-26038317 waarna er per e-mail een nieuwe afspraak wordt ingepland. 
Dit mailtje neemt u op de afgesproken datum mee en geeft u aan de begeleider van de zelfwerkzaamheid. Het is dan duidelijk voor de begeleider dat u een afwijkende afspraak hebt gemaakt.

Als u op een andere dag komt dan u stond ingeroosterd volgens de nu geldige oproeplijst, dan heeft de begeleider van de zelfwerkzaamheid het recht u te weigeren. 

Bij een niet tijdige afmelding kunt u worden voorgedragen voor een boete van €120. Deze sanctie wil het bestuur liever niet opleggen dus houdt u zich in uw eigen belang aan de spelregels.


Naam: Zelfwerkzaamheid
Type: pdf
Grootte: 66 kB
 Download

Aangesloten bij

Verbond Nederlandse Motorbootsport

VNM

Bezoekadres

Watersportvereniging Leidschendam e.o. 

Rietpolderweg 12

2266 BM Leidschendam

Nederland

Locatie