Mijn Captain

 

Zelfwerkzaamheid


Zelfwerkzaamheid

Zelfwerkzaamheid

Op het verzoek van de leden komt de oproeplijst voor de zelfwerkzaamheid elk kwartaal weer terug op de website en de publicatieborden.

U kunt de oproeplijst onderaan deze pagina downloaden.   

De afspraken van de zelfwerkzaamheid zijn:

U bent verplicht te komen of voor vervanging te zorgen namens de boxhouder, dit kan een meerderjarig gezinslid zijn of een ander boxhouder met wie u hebt geruild. De boxhouder blijft verantwoordelijk dat er wordt afgetekend na afloop van de werkbeurt en bij verzuim krijgt hij direct een boete van 120 euro. Heeft U een plausibele reden, dus een noodgeval stuur dan direct een email naar coördinator.

Het e-mailadres: diehmaazkrewflez.[antispam].@wvleidschendam.nl

De coördinator kan dan met u overleggen en afwijken van de regels.

16-04-22

Jan Beekhuizen

Aftekenen

Paraaf begeleider

A42

Ster, S vd

 

 

D15

Zuurbier, L.Z

 

 

D20

Drielen, L.W. van

 

 

D24

Sijpesteijn, T.W.

 

 

A31

Stavleu, H.

 

 

D26

Slijkhuis, E.

 

 

Meldt u in het clubgebouw, de werkbeurt is:

-Op zaterdag van 09.00 - 12.00 uur.

-Op dinsdag van 19.00 - 22.00 uur.

 

             
Daarnaast worden de leden opgeroepen zonder eigen box die gebruik maken van de faciliteiten van de haven ingedeeld per periode van het jaar. Dat zijn de trailerstallers, zwerfplekken, de droge /natte winterstallers.

Bij het aangaan van het lidmaatschap van de vereniging, heeft u ook de statuten en reglementen geaccepteerd van de vereniging. Daarin staat ook de verplichting tot het verrichten van zgn. zelfwerkzaamheid op de jachthaven. Dit is niet op basis van vrijwilligheid, of vrijblijvendheid. U wordt hiervoor minimaal 2 x per jaar, of indien nodig meerdere keren opgeroepen. Het bestuur heeft, gesteund door de ALV, bepaald, dat bij het verzuimen van de zelfwerkzaamheidsbeurt, een geldboete zal worden opgelegd. De hoogte van deze boete bedraagt nu 120 euro, deze boete ontslaat u niet tot het inhalen van de gemiste werkbeurt. Inhalen van een werkbeurt kan alleen na afstemming met de coördinator zelfwerkzaamheid, zonder toestemming zal u geweigerd worden door de begeleider.

Na 3 verzuimde zelfwerkzaamheidsbeurten in een aan een gesloten periode kan een lid door het bestuur in de ALV worden voorgedragen voor royement. Hetgeen verwijdering uit de vereniging en dus ook het vaartuig uit de jachthaven betekent.

Als ligplaatshouder geniet u van de vele voordelen die onze jachthaven te bieden heeft, zoals;

 • Betaalbare ligplaats (zie ter vergelijking ligplaats.nl voor tarieven bij andere jachthavens door Nederland )
 • Buiten winterstalling
 • Trailerstalling
 • Gezellige kantine met gereduceerde consumptie prijzen
 • Sociale cohesie

Om de kosten van het lidmaatschap en de ligplaatsen zo laag mogelijk te houden, wordt, naast de bovenstaande voordelen, ook een beroep gedaan op werkzaamheden door de leden ten bate van de vereniging. Te denken valt aan werkzaamheden zoals:

 • Hellingploeg
 • Techniekploeg
 • Havenmeester(s)
 • Kantinepersoneel
 • Haventoezicht
 • Coördinatoren zelfwerkzaamheden
 • Bestuursleden (voorzitter, penningmeester(s),secretaris enz.

Deze bovenstaande leden en leden die 70+ zijn hebben dispensatie(vrijstelling) van zelfwerkzaamheidsbeurten.

Deze zelfwerkzaamheidsbeurten bestaan onder anderen uit;

 • Toiletten en douches schoonmaken
 • Kantine schoonmaken
 • Snoeien
 • Graskanten maaien`
 • Schoffelen
 • En alle andere voorkomende werkzaamheden

 

 

 

 

 

                 

 

 


Naam: Zelfwerkzaamheid
Type: pdf
Grootte: 37 kB
 Download

Aangesloten bij

Verbond Nederlandse Motorbootsport

VNM

Bezoekadres

Watersportvereniging Leidschendam e.o. 

Rietpolderweg 12

2266 BM Leidschendam

Nederland

Locatie