Mijn Captain

 

Zelfwerkzaamheid


Zelfwerkzaamheid

Als ligplaatshouder geniet u van de vele voordelen die onze jachthaven te bieden heeft, maar er is natuurlijk ook een aantal verplichtingen. Om de ligplaatsen betaalbaar te houden hanteren wij een systeem van zelfwerkzaamheid. Iedereen met een ligplaats, winterstalling of trailerstalling wordt met een zekere regelmaat (minimaal 2 x per jaar) opgeroepen om een dagdeel werkzaamheden voor onderhoud aan de jachthaven te verrichten. Samen zorgen wij voor een mooie haven en een gezellige vereniging. 

Uitleg oproeplijst zelfwerkzaamheid

De oproeplijst voor de zelfwerkzaamheid kunt u downloaden onderaan de pagina. Ook vindt u deze lijst in het informatiebord bij de trap naar het havenkantoor / terras

Op de lijst zijn de volgende gegevens opgenomen:

• Het boxnummer

• de datum, waarop u geacht wordt zich te melden voor de zelfwerkzaamheid

Het werkrooster is gebaseerd op de havenindeling.

Te weten per steiger met een vast terugkerende groep.

De droge winterstallers worden los opgeroepen om deel te nemen aan de zelfwerkzaamheid, dit wordt per e-mail naar de betrokkenen gemaild wanneer zij verwacht worden. Meestal geschiedt dit in januari, doch uiterlijk in februari.

Heeft u de leeftijd van 70 jaar bereikt, dan bent u vrijgesteld van de plicht tot deelname aan zelfwerkzaamheid. Wilt u ondanks uw leeftijd toch uw steentje bijdragen, dan bent u van harte welkom.

Ook leden die een actieve taak invullen van vrijwilliger zijn vrijgesteld van zelfwerkzaamheid, uiteraard alleen voor het jaar dat zij werkzaam zijn voor de vereniging.

 

De opzet is vrij eenvoudig:

 

De houder van de ligplaats is oproepbaar!!!!!

 

De oproeplijst onderaan de pagina kunt u downloaden, daarin zoekt u uw boxnummer, daarachter ziet u de datum waarop u verwacht wordt voor de zelfwerkzaamheid. Valt uw beurt op een zaterdag, dan wordt er geklust tussen 9:00 tot 12:00 . Valt uw beurt op dinsdag, dan wordt er tussen 19:00 en 22:00 geklust.

 

De regeling bij het niet komen opdagen voor een ‘werkbeurt’ blijft, tot de ALV, zoals hij was. Op de ALV zal er een nieuw voorstel komen, waar de leden zich over kunnen uitspreken.

 

Noteert u alvast alle data in uw agenda, want u wordt niet meer per e-mail uitgenodigd voor de zelfwerkzaamheid (met uitzondering van de droge winterstallers) . U kunt de lijst onderaan deze pagina steeds raadplegen. 

 

Bent u verhinderd?

Indien u van mening bent dat u bent vrijgesteld van deelname aan de zelfwerkzaamheid, maar toch op de oproeplijst staat, neem dan contact op.

Bent u verhinderd, dan dient u dit minimaal een week van te voren per e-mail aan te geven. Stuur de e-mail naar: diehmaazkrewflez.[antispam].@wvleidschendam.nl. Of bel, als het niet anders kan, naar 06-22911011 waarna er per e-mail een nieuwe afspraak wordt ingepland. 
Dit mailtje neemt u op de afgesproken datum mee en geeft u aan de begeleider van de zelfwerkzaamheid. Het is dan duidelijk voor de begeleider dat u een afwijkende afspraak hebt gemaakt.

Als u op een andere dag komt dan u stond ingeroosterd volgens de nu geldige oproeplijst, dan heeft de begeleider van de zelfwerkzaamheid het recht u te weigeren. 

Bij een niet tijdige afmelding kunt u worden voorgedragen voor een boete van €120. Deze sanctie wil het bestuur liever niet opleggen dus houdt u zich in uw eigen belang aan de spelregels.


Naam: Zelfwerkzaamheid
Type: pdf
Grootte: 296 kB
 Download

Aangesloten bij

Verbond Nederlandse Motorbootsport

VNM

Bezoekadres

Watersportvereniging Leidschendam e.o. 

Rietpolderweg 12

2266 BM Leidschendam

Nederland

Locatie